Thuê xe Đà Nẵng với Kha Trần – dịch vụ cho thuê xe tại Đà Nẵng và miền Trung

Cho Thuê xe tháng Đà Nẵng, thuê xe hợp đồng dài hạn tại miền Trung

Thuê xe du lịch Đà Nẵng - Dịch vụ hoàn hảo cho chuyến đi thoải mái và an tâm

  Dịch Vụ Thuê Xe 4 Chỗ Tại Đà Nẵng

  Bảng Giá Thuê xe Đà Nẵng – Tuyến Đường Phổ Biến

     Lộ Trình 4 Chỗ 7 Chỗ 16 Chỗ 29 Chỗ 35 Chỗ 45 Chỗ
  Sân bay Đà Nẵng – Trung Tâm       300       350       400       700       900    1.200
  Sân bay Đà Nẵng – Ven biển Mỹ Khê       350       400       500       700    1.200    1.500
  Sân bay Đà Nẵng – Hội An       500       600       600       900    1.500    1.800
  Trung tâm Đà Nẵng – Bà Nà       500       600       700    1.200    2.000    2.500
  Mỹ Khê – Bà Nà       600       700       800    1.400    2.400    2.900
  Đà Nẵng -InterContinental       600       650       700    1.200    1.800    2.000
  Đà Nẵng – Lăng Cô       650       700       800    1.400    1.900    2.500
  Đà Nẵng – Lăng Cô – Đà Nẵng    1.000    1.150    1.350    2.200    2.850    3.300
  Đà Nẵng – Laguna       900    1.100    1.200    1.900    2.500    3.000
  Đà Nẵng – Vedana    1.100    1.200    1.300    2.400    3.000    3.500
  Đà Nẵng – Sân bay Phú Bài    1.100    1.250    1.450    2.400    3.150    3.600
  Đà Nẵng – Huế    1.100    1.250    1.450    2.400    3.150    3.600
  Đà Nẵng – Huế – Đà Nẵng    1.400    1.600    1.850    2.500    3.300    4.000
  Đà Nẵng – Tham quan Huế – Đà Nẵng    1.550    1.850    2.050    2.700    3.600    4.500
  Đà Nẵng – Anna Mandara    1.200    1.350    1.550    2.600    3.400    3.900
  Đà Nẵng – Mẹ La Vang    1.600    1.900    2.150    3.600    4.700    5.400
  Đà Nẵng – Thị xã Quảng Trị    1.600    1.900    2.150    3.600    4.700    5.400
  Đà Nẵng – Tp. Đông Hà    1.800    2.100    2.400    4.000    5.200    6.000
  Đà Nẵng – Tp. Đồng Hới    2.800    3.300    3.700    6.000    8.000    9.300
  Đà Nẵng – Tam Kỳ       700       800       900    1.400    1.850    2.100
  Đà Nẵng – Tam Kỳ – Đà Nẵng    1.200    1.400    1.600    2.000    2.500    3.000

  Dịch Vụ Xe Quay Đầu – Thuê xe Đà Nẵng giá rẻ

  Xe quay đầu

  Tuyến ĐườngLoại XeNgày khởi HànhGiờ Xuất PhátGiá xe trọn góiLiên Hệ
  Thành phố Hội An - Trung tâm Huế16 chỗ Ford Transit19/01/2019Trước 19h00900.0000971850666 – 0915315880 
  Thành phố Huế - Intercontinental Đà Nẵng 9 chỗ Dcar Limousine19/01/2019Sau 10h001.400.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Huế4 chỗ Chevrolet Cruze19/01/2019Sau 15h00600.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Tam Kỳ7 chỗ Toyota Innova19/01/2019Sau 09h00500.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Kon Tum9 chỗ Dcar Limousine19/01/2019Trước 19h002.500.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Tam Kỳ7 chỗ Toyota Innova18/01/2019Trước 17h30500.0000971850666 – 0915315880 
  Huế - Đà Nẵng4 chỗ Chevrolet Cruze18/01/2019Trước 15h30550.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Huế16 chỗ Ford Transit18/01/2019Sau 11h00800.0000971850666 – 0915315880 
  Lăng Cô - Huế9 chỗ Dcar Limousine 18/01/2019Sau 15h00800.0000971850666 – 0915315880 
  Lăng Cô - Trung tâm Huế9 chỗ Dcar Limousine17/01/2019Trước 16h30800.0000971850666 – 0915315880 
  Chùa Thiên Mụ, Huế - Chùa Linh Ứng, Đà Nẵng16 chỗ Ford Transit17/01/2019Sau 11h30800.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Laguna Lăng Cô4 chỗ Chevrolet Cruze17/01/2019Sau 09h30550.0000971850666 – 0915315880 
  Huế - Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng7 chỗ Toyota Fortuner17/01/2019Trước 19h30700.0000971850666 – 0915315880 
  Trung tâm Đà Nẵng - Trung tâm Huế9 chỗ Dcar Limousine17/01/2019Sau 10h301.300.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Huế7 Chỗ Toyota Fortuner 16/01/2019Sau 08h00700.0000971850666 – 0915315880 
  Thành phố Đà Nẵng - Sân bay Phú Bài, Huế16 Chỗ Ford Transit16/01/2019Trước 19h00800.0000971850666 – 0915315880 
  Thành phố Huế - Thánh địa La Vang4 chỗ Chevrolet Cruze16/01/2019Sau 13h00400.0000971850666 – 0915315880 
  Thành phố Huế - Sân bay Đà Nẵng9 chỗ Dcar Limousine16/01/2019Trước 21h001.200.0000971850666 – 0915315880 
  Thành phố Huế - Bà Nà Hills, Đà Nẵng16 chỗ Ford Transit15/01/2019Sau 14h00800.0000971850666 – 0915315880 
  Phố cổ Hội An - Kinh thành Huế9 chỗ Dcar Limousine15/01/2019Sau 09h301.500.0000971850666 – 0915315880 
  Sân bay Huế - Thành phố Đà Nẵng16 chỗ Ford Transit15/01/2019Sau 15h30900.0000376706789 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Chùa Thiên Mụ, Huế7 Chỗ Toyota Fortuner 15/01/2019Trước 21h00600.0000971850666 – 0915315880 
  Huế - La Vang4 chỗ Chevrolet Cruze15/01/2019Trước 14h00400.0000971850666 – 0915315880 
  Intercontinental Đà Nẵng - Thành phố Huế7 chỗ Toyota Innova14/01/2019Sau 10h00700.0000971850666 – 0915315880 
  Trung tâm Đà Nẵng - Thánh địa La Vang16 Chỗ Ford Transit14/01/2019Trước 16h001.200.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Chùa Thiên Mụ, Huế29 chỗ Thaco Town13/01/2019Sau 09h30
  1.200.0000971850666 – 0915315880 
  La Vang - Đà Nẵng16 chỗ Ford Transit13/01/2019Sau 12h001.400.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Laguna Lăng Cô7 chỗ Toyota Innova12/01/2019Sau 09h00600.0000971850666 – 0915315880 
  Huế - Thị trấn Lăng Cô9 chỗ Dcar Limousine11/01/2019Trước 21h00800.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Thành phố Huế16 chỗ Ford Transit11/01/2019Trước 20h00800.0000971850666 – 0915315880 
  Huế - Thành phố Đà Nẵng7 chỗ Toyota Innova11/01/2019Sau 16h30800.0000971850666 – 0915315880 
  Đông Hà – Huế9 chỗ Dcar Limousine10/01/2019Sau 10h30800.0000971850666 – 0915315880 
  Trung tâm Huế - Đà Nẵng7 chỗ Toyota Innova10/01/2019Sau 07h00700.0000971850666 – 0915315880 
  Huế - Đà Nẵng 4 chỗ Chevrolet Cruze09/01/2019Sau 09h00600.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Laguna Lăng Cô7 chỗ Toyota Fortuner09/01/2019Trước 20h00600.0000971850666 – 0915315880 
  Huế - Phố cổ Hội An9 Chỗ Dcar Limousine09/01/2019Sau 15h001.200.0000971850666 – 0915315880 
  Hội An - Sân bay Huế4 chỗ Chevrolet Cruze08/01/2019Sau 18h00600.0000971850666 – 0915315880 
  Thánh địa La Vang - Đà Nẵng16 chỗ Ford Transit08/01/2019Sau 11h001.500.0000971850666 – 0915315880 
  Trung tâm Đà Nẵng - Trung tâm Huế9 chỗ Dcar Limousine08/01/2019Sau 10h301.400.0000971850666 – 0915315880 
  Phố cổ Hội An - Trung tâm Huế9 chỗ Dcar Limousine06/01/2019Trước 09h001.400.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Huế7 Chỗ Toyota Fortuner05/01/2019Sau 08h00700.0000971850666 – 0915315880 
  Huế - Thánh địa La Vang, Quảng Trị4 chỗ Chevrolet Cruze03/01/2019Sau 10h00400.0000971850666 – 0915315880 
  Huế - Bà Nà Hills, Đà Nẵng7 chỗ Toyota Fortuner03/01/2019Sau 10h00700.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Tam Kỳ7 chỗ Toyota Innova02/01/2019Trước 22h00500.0000971850666 – 0915315880 
  Copyright 2016 by Kha Tran