Thuê xe Đà Nẵng với Kha Trần – dịch vụ cho thuê xe tại Đà Nẵng và miền Trung

Cho Thuê xe tháng Đà Nẵng, thuê xe hợp đồng dài hạn tại miền Trung

Thuê xe du lịch Đà Nẵng - Dịch vụ hoàn hảo cho chuyến đi thoải mái và an tâm

  Bảng Giá Thuê xe Đà Nẵng – Tuyến Đường Phổ Biến

     Lộ Trình 4 Chỗ 7 Chỗ 16 Chỗ 29 Chỗ 35 Chỗ 45 Chỗ
  Sân bay Đà Nẵng – Trung Tâm       300       350       400       700       900    1.200
  Sân bay Đà Nẵng – Ven biển Mỹ Khê       350       400       500       700    1.200    1.500
  Sân bay Đà Nẵng – Hội An       500       600       600       900    1.500    1.800
  Trung tâm Đà Nẵng – Bà Nà       500       600       700    1.200    2.000    2.500
  Mỹ Khê – Bà Nà       600       700       800    1.400    2.400    2.900
  Đà Nẵng -InterContinental       600       650       700    1.200    1.800    2.000
  Đà Nẵng – Lăng Cô       650       700       800    1.400    1.900    2.500
  Đà Nẵng – Lăng Cô – Đà Nẵng    1.000    1.150    1.350    2.200    2.850    3.300
  Đà Nẵng – Laguna       900    1.100    1.200    1.900    2.500    3.000
  Đà Nẵng – Vedana    1.100    1.200    1.300    2.400    3.000    3.500
  Đà Nẵng – Sân bay Phú Bài    1.100    1.250    1.450    2.400    3.150    3.600
  Đà Nẵng – Huế    1.100    1.250    1.450    2.400    3.150    3.600
  Đà Nẵng – Huế – Đà Nẵng    1.400    1.600    1.850    2.500    3.300    4.000
  Đà Nẵng – Tham quan Huế – Đà Nẵng    1.550    1.850    2.050    2.700    3.600    4.500
  Đà Nẵng – Anna Mandara    1.200    1.350    1.550    2.600    3.400    3.900
  Đà Nẵng – Mẹ La Vang    1.600    1.900    2.150    3.600    4.700    5.400
  Đà Nẵng – Thị xã Quảng Trị    1.600    1.900    2.150    3.600    4.700    5.400
  Đà Nẵng – Tp. Đông Hà    1.800    2.100    2.400    4.000    5.200    6.000
  Đà Nẵng – Tp. Đồng Hới    2.800    3.300    3.700    6.000    8.000    9.300
  Đà Nẵng – Tam Kỳ       700       800       900    1.400    1.850    2.100
  Đà Nẵng – Tam Kỳ – Đà Nẵng    1.200    1.400    1.600    2.000    2.500    3.000

  Dịch Vụ Xe Quay Đầu – Thuê xe Đà Nẵng giá rẻ


  Xe quay đầu

  Tuyến ĐườngLoại XeNgày khởi HànhGiờ Xuất PhátGiá xe trọn góiLiên Hệ
  Huế - Lăng Cô9 chỗ Dcar Limousine19/12/2018Trước 21h00800.0000971850666 – 0915315880 
  Huế - Sân bay Đà Nẵng16 chỗ Ford Transit19/12/2018Sau 15h30900.0000376706789 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Chùa Thiên Mụ, Huế7 Chỗ Toyota Fortuner 19/12/2018Sau 08h00700.0000971850666 – 0915315880 
  Hội An - Huế9 chỗ Dcar Limousine19/12/2018Trước 09h001.400.0000971850666 – 0915315880 
  Huế - La Vang, Quảng Trị4 chỗ Chevrolet Cruze19/12/2018Sau 10h00400.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Sân bay Phú Bài, Huế16 Chỗ Ford Transit18/12/2018Trước 19h00800.0000971850666 – 0915315880 
  Đông Hà – Huế9 chỗ Dcar Limousine18/12/2018Sau 10h30800.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Laguna Lăng Cô4 chỗ Chevrolet Cruze18/12/2018Trước 18h30550.0000971850666 – 0915315880 
  Trung tâm Huế - Đà Nẵng7 chỗ Toyota Innova17/12/2018Sau 07h00700.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Chùa Thiên Mụ, Huế16 chỗ Ford Transit17/12/2018Trước 13h00800.0000971850666 – 0915315880 
  Thành phố Huế - La Vang4 chỗ Chevrolet Cruze17/12/2018Sau 13h00400.0000971850666 – 0915315880 
  Huế - Thành phố Đà Nẵng7 chỗ Toyota Innova16/12/2018Sau 16h30800.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Kon Tum9 chỗ Dcar Limousine16/12/2018Trước 19h002.500.0000971850666 – 0915315880 
  Huế - Đà Nẵng16 chỗ Ford Transit16/12/2018Sau 14h00800.0000971850666 – 0915315880 
  Huế - La Vang, Q.Trị4 chỗ Chevrolet Cruze15/12/2018Trước 14h00400.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Trung tâm Huế9 chỗ Dcar Limousine15/12/2018Sau 10h301.300.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Chùa Thiên Mụ, Huế7 Chỗ Toyota Fortuner 15/12/2018Trước 21h00600.0000971850666 – 0915315880 
  Huế - Phố cổ Hội An9 Chỗ Dcar Limousine14/12/2018Sau 15h001.200.0000971850666 – 0915315880 
  La Vang - Đà Nẵng16 chỗ Ford Transit14/12/2018Sau 11h001.500.0000971850666 – 0915315880 
  Huế - Đà Nẵng7 chỗ Toyota Fortuner13/12/2018Trước 19h30700.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Huế4 chỗ Chevrolet Cruze12/12/2018Sau 15h00600.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Sân bay Huế16 chỗ Ford Transit12/12/2018Sau 11h30800.0000971850666 – 0915315880 
  Lăng Cô - Trung tâm Huế9 chỗ Dcar Limousine11/12/2018Trước 16h30800.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Laguna Lăng Cô7 chỗ Toyota Fortuner11/12/2018Sau 11h00600.0000971850666 – 0915315880 
  La Vang - Đà Nẵng16 chỗ Ford Transit10/12/2018Trước 18h001.400.0000971850666 – 0915315880 
  Huế - Sân bay Đà Nẵng4 chỗ Chevrolet Cruze10/12/2018Sau 19h00550.0000971850666 – 0915315880 
  Trung tâm Huế - Đà Nẵng 4 chỗ Chevrolet Cruze09/12/2018Sau 09h00600.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Laguna Lăng Cô7 chỗ Toyota Innova09/12/2018Trước 09h00600.0000971850666 – 0915315880 
  Phố cổ Hội An - Huế9 chỗ Dcar Limousine08/12/2018Sau 13h001.500.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Trung tâm Huế29 chỗ Thaco Town07/12/2018Trước 19h001.200.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Huế7 Chỗ Toyota Fortuner06/12/2018Sau 08h00700.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - La Vang16 Chỗ Ford Transit05/12/2018Trước 16h001.200.0000971850666 – 0915315880 
  Huế - Intercontinental Đà Nẵng 9 chỗ Dcar Limousine04/12/2018Sau 10h001.400.0000971850666 – 0915315880 
  Huế - Sân bay Đà Nẵng9 chỗ Dcar Limousine03/12/2018Sau 16h001.200.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Tam Kỳ7 chỗ Toyota Innova03/12/2018Trước 22h00500.0000971850666 – 0915315880 
  Intercontinental Đà Nẵng - Huế7 chỗ Toyota Innova02/12/2018Sau 10h00700.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Trung tâm Huế9 chỗ Dcar Limousine02/12/2018Trước 15h001.400.0000971850666 – 0915315880 
  Huế - Đà Nẵng16 chỗ Ford Transit02/12/2018Sau 11h30800.0000971850666 – 0915315880 
  Hội An - Sân bay Huế4 chỗ Chevrolet Cruze01/12/2018Trước 13h00 - 18h30600.0000971850666 – 0915315880 
  Huế - Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng7 chỗ Toyota Fortuner30/11/2018Trước 15h00700.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Tam Kỳ7 chỗ Toyota Innova30/11/2018Sau 09h00500.0000971850666 – 0915315880 
  Hội An - Trung tâm Huế16 chỗ Ford Transit28/11/2018Trước 19h00900.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Tam Kỳ7 chỗ Toyota Innova27/11/2018Sau 09h00500.0000971850666 – 0915315880 
  Lăng Cô - Huế9 chỗ Dcar Limousine 26/11/2018Sau 11h00800.0000971850666 – 0915315880 

  Dịch Vụ Thuê Xe Tại Đà Nẵng

  Thuê Xe Đà Nẵng Theo Ngày

  Sorry, there are no cars

   

  Đánh giá chất lượng thuê xe kha trần
  Kha Trần cho thuê xe tại đà nẵng
  Người dùng đánh giá
  4 based on 17 votes
  Dịch vụ
  Kha Trần cho thuê xe tại đà nẵng
  Giới thiệu
  Kha trần cung cấp dịch vụ thương mại vận tải chuyên cho thuê xe 4 chỗ đến 45 chỗ
  Copyright 2016 by Kha Tran