Thuê xe Đà Nẵng với Kha Trần – dịch vụ cho thuê xe tại Đà Nẵng và miền Trung

Cho Thuê xe tháng Đà Nẵng, thuê xe hợp đồng dài hạn tại miền Trung

Thuê xe du lịch Đà Nẵng - Dịch vụ hoàn hảo cho chuyến đi thoải mái và an tâm

  Bảng Giá Thuê xe Đà Nẵng – Tuyến Đường Phổ Biến

     Lộ Trình 4 Chỗ 7 Chỗ 16 Chỗ 29 Chỗ 35 Chỗ 45 Chỗ
  Sân bay Đà Nẵng – Trung Tâm       300       350       400       700       900    1.200
  Sân bay Đà Nẵng – Ven biển Mỹ Khê       350       400       500       700    1.200    1.500
  Sân bay Đà Nẵng – Hội An       500       600       600       900    1.500    1.800
  Trung tâm Đà Nẵng – Bà Nà       500       600       700    1.200    2.000    2.500
  Mỹ Khê – Bà Nà       600       700       800    1.400    2.400    2.900
  Đà Nẵng -InterContinental       600       650       700    1.200    1.800    2.000
  Đà Nẵng – Lăng Cô       650       700       800    1.400    1.900    2.500
  Đà Nẵng – Lăng Cô – Đà Nẵng    1.000    1.150    1.350    2.200    2.850    3.300
  Đà Nẵng – Laguna       900    1.100    1.200    1.900    2.500    3.000
  Đà Nẵng – Vedana    1.100    1.200    1.300    2.400    3.000    3.500
  Đà Nẵng – Sân bay Phú Bài    1.100    1.250    1.450    2.400    3.150    3.600
  Đà Nẵng – Huế    1.100    1.250    1.450    2.400    3.150    3.600
  Đà Nẵng – Huế – Đà Nẵng    1.400    1.600    1.850    2.500    3.300    4.000
  Đà Nẵng – Tham quan Huế – Đà Nẵng    1.550    1.850    2.050    2.700    3.600    4.500
  Đà Nẵng – Anna Mandara    1.200    1.350    1.550    2.600    3.400    3.900
  Đà Nẵng – Mẹ La Vang    1.600    1.900    2.150    3.600    4.700    5.400
  Đà Nẵng – Thị xã Quảng Trị    1.600    1.900    2.150    3.600    4.700    5.400
  Đà Nẵng – Tp. Đông Hà    1.800    2.100    2.400    4.000    5.200    6.000
  Đà Nẵng – Tp. Đồng Hới    2.800    3.300    3.700    6.000    8.000    9.300
  Đà Nẵng – Tam Kỳ       700       800       900    1.400    1.850    2.100
  Đà Nẵng – Tam Kỳ – Đà Nẵng    1.200    1.400    1.600    2.000    2.500    3.000

  Dịch Vụ Xe Quay Đầu – Thuê xe Đà Nẵng giá rẻ


  Xe quay đầu

  Tuyến ĐườngLoại XeNgày khởi HànhGiờ Xuất PhátGiá xe trọn góiLiên Hệ
  Đà Nẵng - Thành phố Tam Kỳ7 chỗ Toyota Innova18/10/2018Sau 09h30500.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Chùa Thiên Mụ, Huế4 chỗ Chevrolet Cruze18/10/2018Trước 13h00600.0000971850666 – 0915315880 
  Thánh Địa La Vang, Quảng Trị - Đà Nẵng16 chỗ Ford Transit18/10/2018Trước 15h301.500.0000971850666 – 0915315880 
  Huế - Đà Nẵng 4 chỗ Chevrolet Cruze18/10/2018Sau 08h00600.0000971850666 – 0915315880 
  Lăng Cô - Trung tâm Huế9 chỗ Dcar Limousine18/10/2018Sau 11h00800.0000971850666 – 0915315880 
  Hội An - Huế9 Chỗ Dcar Limousine16/10/2018Trước 18h301.200.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Chợ Đông Ba, Huế16 chỗ Ford Transit16/10/2018Sau 08h00800.0000971850666 – 0915315880 
  Huế - Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng7 chỗ Toyota Fortuner16/10/2018Sau 09h30700.0000971850666 – 0915315880 
  Thành phố Huế - Đông Hà, Quảng Trị4 chỗ Chevrolet Cruze16/10/2018Trước 20h00400.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Lao Bảo, Quảng Trị16 Chỗ Ford Transit15/10/2018Trước 15h001.200.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Laguna Lăng Cô4 chỗ Chevrolet Cruze15/10/2018Sau 08h00550.0000971850666 – 0915315880 
  Lăng Cô - Thành phố Huế9 chỗ Dcar Limousine 15/10/2018Trước 21h00800.0000971850666 – 0915315880 
  Huế - Trung tâm Đà Nẵng7 chỗ Toyota Innova15/10/2018Sau 10h00800.0000971850666 – 0915315880 
  Sân bay Đà Nẵng - thành phố Kon Tum9 chỗ Dcar Limousine15/10/2018Trước 18h302.500.0000971850666 – 0915315880 
  Hội An - Trung tâm Huế16 chỗ Ford Transit13/10/2018Trước 19h00900.0000971850666 – 0915315880 
  Huế - Đà Nẵng4 chỗ Chevrolet Cruze13/10/2018Trước 20h00550.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Laguna Lăng Cô7 chỗ Toyota Fortuner13/10/2018Trước 21h00600.0000971850666 – 0915315880 
  Đông Hà – Trung tâm Huế9 chỗ Dcar Limousine13/10/2018Sau 10h30800.0000971850666 – 0915315880 
  Hội An - Huế9 chỗ Dcar Limousine12/10/2018Trước 18h001.400.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Chợ Đông Ba, Huế7 Chỗ Toyota Fortuner12/10/2018Sau 08h30700.0000971850666 – 0915315880 
  Huế - Sân bay Đà Nẵng9 chỗ Dcar Limousine12/10/2018Sau 07h001.200.0000971850666 – 0915315880 
  Huế - La Vang, Quảng Trị4 chỗ Chevrolet Cruze12/10/2018Trước 15h00400.0000971850666 – 0915315880 
  Huế - Núi Thần Tài, Đà Nẵng29 chỗ Thaco Town12/10/2018Trước 11h001.200.0000971850666 – 0915315880 
  Huế - Lăng Cô9 chỗ Dcar Limousine11/10/2018Sau 08h00800.0000971850666 – 0915315880 
  Intercontinental Đà Nẵng - Đại Nội, Huế7 chỗ Toyota Innova11/10/2018Trước 19h30700.0000971850666 – 0915315880 
  La Vang - Đà Nẵng16 chỗ Ford Transit11/10/2018Trước 07h001.400.0000971850666 – 0915315880 
  Huế - La Vang4 chỗ Chevrolet Cruze11/10/2018Trước 15h00400.0000971850666 – 0915315880 
  Huế - Chùa Linh Ứng Bãi Bụt, Đà Nẵng16 chỗ Ford Transit10/10/2018Trước 14h00900.00001676706789 – 0915315880 
  Hội An - Chùa Thiên Mụ, Huế9 chỗ Dcar Limousine10/10/2018Trước 10h301.500.0000971850666 – 0915315880 
  Laguna Lăng Cô - Đà Nẵng7 chỗ Toyota Innova10/10/2018Sau 09h00600.0000971850666 – 0915315880 
  Huế - Bà Nà Hills16 chỗ Ford Transit09/10/2018Sau 06h00800.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Tam Kỳ, Quảng Nam7 chỗ Toyota Innova09/10/2018Sau 09h00500.0000971850666 – 0915315880 
  Hội An - Sân bay Phú Bài, Huế4 chỗ Chevrolet Cruze09/10/2018Sau 07h00600.0000971850666 – 0915315880 
  Chùa Linh Mụ, Huế - Đà Nẵng7 chỗ Toyota Innova08/10/2018Trước 18h00700.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Chợ Đông Ba, Huế7 Chỗ Toyota Fortuner 06/10/2018Sau 08h30700.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Tam Kỳ, Quảng Nam7 chỗ Toyota Innova05/10/2018Trước 21h00500.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Chùa Thiên Mụ, Huế 7 Chỗ Toyota Fortuner 05/10/2018Sau 08h00600.0000971850666 – 0915315880 
  Huế - Trung tâm Đà Nẵng16 Chỗ Ford Transit05/10/2018Trước 18h00800.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Trung tâm Huế9 chỗ Dcar Limousine03/10/2018Trước 15h001.400.0000971850666 – 0915315880 
  Huế - Đà Nẵng16 chỗ Ford Transit03/10/2018Sau 11h30800.0000971850666 – 0915315880 
  Huế - Intercontinental Đà Nẵng 9 chỗ Dcar Limousine01/10/2018Trước 10h001.400.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Trung tâm Huế9 chỗ Dcar Limousine30/09/2018Sau 10h301.300.0000971850666 – 0915315880 
  Huế - Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng7 chỗ Toyota Fortuner30/09/2018Trước 15h00700.0000971850666 – 0915315880 
  Đà Nẵng - Trung tâm Huế16 chỗ Ford Transit26/09/2018Sau 11h30800.0000971850666 – 0915315880 

  Dịch Vụ Thuê Xe Tại Đà Nẵng

  Thuê Xe Đà Nẵng Theo Ngày

  Sorry, there are no cars

   

  Đánh giá chất lượng thuê xe kha trần
  Kha Trần cho thuê xe tại đà nẵng
  Người dùng đánh giá
  4 based on 17 votes
  Dịch vụ
  Kha Trần cho thuê xe tại đà nẵng
  Giới thiệu
  Kha trần cung cấp dịch vụ thương mại vận tải chuyên cho thuê xe 4 chỗ đến 45 chỗ
  Copyright 2016 by Kha Tran